Služby

  • odťah a vyprostenie havarovaných vozidiel odťah a vyprostenie havarovaných vozidiel
  • odťah nepojazdných vozidiel odťah nepojazdných vozidiel
  • dovoz vozidiel zo zahraničia dovoz vozidiel zo zahraničia
  • drobné opravy na mieste formou cestnej služby (preštartovanie, výmena kolesa,..) drobné opravy na mieste formou cestnej služby (preštartovanie, výmena kolesa,..)
  • Preprava strojov a zariadení do hmotnosti 3,5 tony preprava strojov a zariadení do hmotnosti 3,5 tony
  • iné prepravy iné prepravy